————

Op Grond vun der aktueller Situatioun a mam Bewosstsinn fir Iech an Är Familljen beschtméiglech géint all Kontaminatioun betreffend de geféierleche Covid-19 Virus ze protegéieren sinn all Aktivitéiten vun der Eecher Musek ewéi Prouwen, Concerten, Cortèger, d’Musekschoul a.s.w. bis op Weideres ofgesot. Esoubal wéi mer eis Aktivitéiten erëm kënnen ophuelen gëtt et op dëser Plaz publizéiert.  Bis geschwënn a bleift gesond. De Comité vun der Eecher Musek.

Local site
Music School
Calendar

OFGESOT FIR D’JOER 2020 

A

VERLUECHT AN D’JOER  2021

DETAILLER GI MATZÄITE MATGEDEELT

Musekschoul 2020